To be one of Hotel Kapok Family, please contact with us.

Address: NO.32, Zhan Qian Heng Road, Guangzhou, China. 510010
Tel: 86-20-86223335
Contact: Mr. Mei
E-mailhr@hotel-elan.com